Opiskelijakeskus on opiskelijoiden kohtaamis- ja oleskelupaikka, johon jokaisella aaltolaisella on syy tulla.

Kilpailukutsu

Kysymykset & vastaukset

Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus

Ideakilpailun järjestää Aalto-yliopiston ylioppilaskunta. Sen tarkoituksena on visualisoida Opiskelijakeskuksen tilojen tunnelmaa, aaltolaisuuden henkeä ja yhteisöllisyyttä sekä tuoda esiin ideoita Opiskelijakeskuksen suunnittelua varten.

Kenelle?

Kaikilla Aalto-yliopiston opiskelijoilla on oikeus osallistua kilpailuun. Osallistua voi joko yksin tai ryhmässä tehdyllä ehdotuksella.

Projektin taustaa

Opiskelijakeskus on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY), Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden (KY) ja Teknologföreningenin (TF) yhteishanke opiskelijoiden yhteisestä rakennuksesta Otaniemen kampuksen keskeiselle paikalle, metroaseman sisäänkäynnin viereen ja Harald Herlin -oppimiskeskusta vastapäätä.


Opiskelijakeskus nähdään uudenlaisena mahdollisuutena luoda Aalto-yhteisöön ja kampukselle jotain uutta, synnyttää uudenlaista kulttuuria ja olla aito, kaikkien aaltolaisten kohtaamispaikka, johon jokaisella on syy tulla. Opiskelijakeskuksen kautta halutaan tukea ja synnyttää AYY:n yhteistä opiskelijakulttuuria – aaltolaisuutta – ja luoda poikkitieteellisiä kohtaamisia ja uudenlaisia toimintatapoja.


Opiskelijakeskuksen ei ole tarkoitus korvata olemassa olevia kulttuureita vaan rikastuttaa niitä ja luoda jotain uutta. Opiskelijakeskuksella AYY ei esimerkiksi tavoittele uuden keskustoimiston rakentamista (vaikka toteutuessaan nykyisen keskustoimiston toiminnot sinne siirtyisivätkin) tai esimerkiksi kiltahuoneiden korvaamista, vaan opiskelijakeskukselta haluttaisiin selkeästi jotain muuta lisäarvoa, mikä tekee sen rakentamisesta aatteellisesti kannattavaa.

Lisää tietoa

Lisää tietoa projektista löytyy kilpailun liitemateriaaleista, joissa mukana tilaohjelman luonnos, Opiskelijakeskuksen reunaehdot, projektin perusesittely sekä kuvaus tilatyypeistä. Liitemateriaalina on myös mahdollista hyödyntää tämän sivuston etusivulta löytyvää listausta erilaisista ideoista, joita on noussut esiin yhteisöstä keväällä 2018 järjestetyn Opiskelijakeskusseminaarin yhteydessä ja myöhemmin nettisivujen kautta. Ideat kuvaavat erilaisia haaveita, unelmia ja toiveita ominaisuuksista ja tiloista, joita Opiskelijakeskuksessa voisi olla.

Kysymykset

Kysymykset kilpailuun liittyen voi lähettää sähköpostilla kilpailun sihteerille, AYY:n kiinteistöasiantuntija Heidi Dufvalle osoitteeseen heidi.dufva(ät)ayy.fi. Kysymykset tulee lähettää 15.7. mennessä. Saapuneet kysymykset ja vastaukset kysymyksiin julkaistaan Opiskelijakeskus.fi-sivustolla 20.7. mennessä.

Aikataulu

27.6. Kilpailu alkaa

27.6.-15.7. Mahdollisia kysymyksiä voi esittää sähköpostitse kilpailun sihteerille

20.7. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin julkaistaan nettisivuilla

13.8. Kilpailu päättyy klo 14.00

24.8. Voittajien julkistus

1.-10.9. Näyttely valikoiduista ehdotuksista

27.6.

27.6.-15.7.

20.7.

13.8.

24.8.

1.-10.9.

Kilpailu alkaa

Mahdollisia kysymyksiä voi esittää sähköpostitse kilpailun sihteerille

Vastaukset esitettyihin kysymyksiin julkaistaan nettisivuilla

Kilpailu päättyy klo 14.00

Voittajien julkistus

Näyttely valikoiduista ehdotuksista

Tuomaristo

Kilpailua arvioivaan työryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:


Emma Savela – AYY:n hallituksen Opiskelijakeskus-vastaava

Noora Tanska – AYY:n hallituksen Opiskelijakeskus-vastaava

Noora Vänttinen – AYY:n hallituksen puheenjohtaja

Aino Hautala – Kampusjaoston puheenjohtaja


Työryhmä esittää ehdotuksen kilpailun voittajista, jonka hyväksymisestä päättää AYY:n hallitus.

Kilpailun sihteerinä toimii AYY:n kiinteistöasiantuntija Heidi Dufva, joka ei osallistu töiden kommentointiin.

Ehdotuksen laadintaohjeet

Kilpailu päättyy 13.8. klo 14.00. Kilpailuehdotukset tulee palauttaa tähän mennessä A3-kokoisina tulosteina kuoressa tai paperiin käärittynä (taitettuna tai rullattuna). Kilpailuehdotukset palautetaan AYY:n palvelutoimistolle (Otakaari 11) aukioloaikojen puitteissa tai toimiston ollessa suljettuna Otakaaren puoleiseen postilaatikkoon. Myöhässä tulleita ehdotuksia ei huomioida.


Kilpailu on salainen. Kaikki kilpailuehdotuksen asiakirjat tulee palauttaa nimettöminä ja merkitä nimimerkillä. Nimimerkki kirjoitetaan jokaisen asiakirjan kääntöpuolelle oikeaan alakulmaan. Kilpailuehdotuksiin tulee liittää nimimerkillä varustettu kirjekuori, joka sisältää tekijän/tekijöiden yhteystiedot (nimi, opintoala, opiskelijanumero, puhelinnumero, sähköposti).


Ehdotuksen tulee sisältää seuraavaa:

1) Konsepti-ideat ja visualisointi vähintään kolmesta eri tilatyypistä (kts. lisää liite 5). Visualisoinnista tulee käydä ilmi, mikä tilatyyppi on kyseessä. Tekniikka on vapaa.


Tilatyypit:

a. Kokoustilat

b. Toimistotilat (sis. vapaaehtoisten tilat & keittiö- ja taukotilat)

c. Ravintoltilat/juhlatilat

d. Julkiset aulatilat/hengailutilat

e. Kerhotilat/vapaa-ajan tilat

f. Muut


2) Lyhyt kuvaus jokaisesta ideasta (yhteensä noin A4-arkin verran tekstiä)

3) Tilakokonaisuuksien konsepti-ideoissa hyödynnetään tilaohjelmassa (liite 1) osoitettuja neliömääriä ja tilojen suhteita. Uusia tiloja tai toiminnallisuuksia on mahdollista lisätä, mikäli ne ovat relevantteja tilakokonaisuuden kannalta. Visualisoinneissa on suotavaa hyödyntää Opiskelijakeskus.fi-sivustolle listattuja ideoita Opiskelijakeskuksen toiminnoista.

Kilpailun tavoitteet ja arvostelu

Kilpailun tavoitteena on kuvata visuaalisin elementein Opiskelijakeskuksen tunnelmaa ja yhteisöllisyyttä. Visualisoinnit ja konseptit auttavat hahmottamaan, millainen opiskelijoiden yhteisestä rakennuksesta voisi todella tulla. Kilpailun tarkoituksena ei niinkään ole keksiä täysin uusia ideoita, vaan pohtia, miten tilaohjelmassa ja Opiskelijakeskus.fi-sivuston ideoissa olevilla tiloilla päästään kiinni yhteisöllisyyteen ja uuden kulttuurin synnyttämiseen. Ideat toimivat konkreettisena esittelymateriaalina sille, miltä Opiskelijakeskus voisi näyttää, antavat mielikuvia tulevaa suunnitteluprosessia varten ja tuovat projektia paremmin esille kaikille opiskelijoille.


Kilpailutöiden arvostelussa huomioidaan erityisesti:

- Yhteisöllisyyden tavoittaminen ja tunnelman välittäminen

- Annettujen liitemateriaalien hyödyntäminen

- Innovatiiviset konseptit (esimerkiksi tilojen yhdistämisessä ja muunneltavuudessa)


Palkinnot

Palkintoina jaetaan 2500 euroa seuraavasti:

I   palkinto - 1700€

II  palkinto - 500€

III palkinto - 300€


Kilpailun tuomaristo voi yksimielisellä päätöksellään poiketa jaettavista summista, kuitenkin niin, että yhteissumma on 2 500 euroa. Lisäksi tuomaristo voi halutessaan jakaa kunniamainintoja.

Tekijänoikeudet ja jatkotoimenpiteet

Kilpailun päätyttyä ehdotusten tekijänoikeudet säilyvät tekijällä, kuitenkin niin, että AYY:lla on oikeus käyttää ehdotuksissa esitettyjä ideoita suunnittelun apuvälineenä ja projektin esittelymateriaalina. Voittajille voidaan tarjota mahdollisuus osallistua projektin jatkosuunnitteluun.

Liitteet

- Tilaohjelman luonnos

- Opiskelijakeskuksen reunaehdot

- Opiskelijakeskus-perusesittely

- Opiskelijakeskus.fi -sivustolle kerätyt ideat

- Kuvaus tilatyypeistä


Kilpailun järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin.